Press Release – Ireland’s sixteen Education and Training Boards respond to the needs of learners during Covid-19

Fuarthas amach tríd an suirbhé go raibh céimeanna nuálacha agus dearfacha glactha ag BOOnna chun:

· Dul i gcleachtadh go tapa ar ardáin, uirlisí agus teicneolaíochtaí ar líne

· Tacaíocht a chur ar fáil don fhoireann agus do theagascóirí i ndáil le trealamh, uas-sciliú agus forbairt ghairmiúil

· Bealaí eile a chur ar fáil i ndáil le réitigh theicneolaíochta, lena n-áirítear pacáistí acmhainní fisiciúla a chur ar an bpost

· Cruinnithe ar líne a éascú, trína gcuirtear an nuacht is déanaí agus aiseolas freagrúil ar fáil go rialta

· Cuidiú le tuismitheoirí agus foghlaimeoirí trína chinntiú go bhfuil an fhoireann Threorach ar fáil chun tacú lena bhfolláine

· Cleachtais chianoibre a chumasú lena chinntiú go mbeifear ábalta leanúint le seirbhísí riachtanacha gach BOO.

Mar fhreagairt ar an riachtanas atá ann úsáid a bhaint as modhanna eile measúnaithe dár gcláir Bhreisoideachais agus Oiliúna tá treoirphrionsabail comhaontaithe ag earnáil na BOO ar bhealaí eile measúnaithe agus déanfar iad a úsáid ag leibhéal BOO. Leanfar de chumarsáid rialta a dhéanamh le foghlaimeoirí agus cuirfear soiléiriú ar fáil chomh luath is atá praiticiúil. Gheobhaidh foghlaimeoirí a bhfuil cúnamh uatha tacaíocht óna BOO de réir mar a bheidh ag teastáil.

Tá Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ), a dhéanann ionadaíocht ar 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna na hÉireann, ag freagairt go gníomhach do riachtanais ár mbaill BOO. Mar fhreagra ar shuirbhé ar riachtanais tacaíochta práinneacha BOO, tá cainéal cumarsáide tiomnaithe Covid-19 bunaithe ag an BOOÉ, ag éascú gach cruinniú earnála riachtanach ar líne agus chun tosaigh maidir leis an gcumarsáid leis an Roinn Oideachais agus Scileanna agus le gníomhaireachtaí eile chun an treoir agus soiléiriú riachtanach a chur ar fáil.

Dúirt Nessa White, Ard-Rúnaí Bhoird Oideachais agus Oiliúna Éireann “Ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil lenár bhfoireann agus daltaí ar fad, a bhfuil gach is féidir leo a dhéanamh déanta acu le dul in oiriúint do na cúinsí dúshlánacha seo. Tá mé fíorbhródúil go rabhamar ábalta

leanúnachas a chinntiú i dtaobh oideachais de dár daltaí agus foghlaimeoirí. Iarraim ar gach foghlaimeoir agus ball foirne na BOO a chinntiú go bhfuil siad ag cloí leis na treoirlínte atá curtha i bhfeidhm ag an Rialtas i rith na tréimhse seo. Níl aon amhras orm ach go dtiocfaimid tríd an tréimhse dheacair seo, agus go gcuirfear an t-oideachas, an oiliúint agus an tacaíocht atá tuillte ag an bpobal foghlaimeoirí atá againn idir an dá linn”.

Source URL: Read More
The public content above was dynamically discovered – by graded relevancy to this site’s keyword domain name. Such discovery was by systematic attempts to filter for “Creative Commons“ re-use licensing and/or by Press Release distributions. “Source URL” states the content’s owner and/or publisher. When possible, this site references the content above to generate its value-add, the dynamic sentimental analysis below, which allows us to research global sentiments across a multitude of topics related to this site’s specific keyword domain name. Additionally, when possible, this site references the content above to provide on-demand (multilingual) translations and/or to power its “Read Article to Me” feature, which reads the content aloud to visitors. Where applicable, this site also auto-generates a “References” section, which appends the content above by listing all mentioned links. Views expressed in the content above are solely those of the author(s). We do not endorse, offer to sell, promote, recommend, or, otherwise, make any statement about the content above. We reference the content above for your “reading” entertainment purposes only. Review “DMCA & Terms”, at the bottom of this site, for terms of your access and use as well as for applicable DMCA take-down request.

Acquire this Domain
You can acquire this site’s domain name! We have nurtured its online marketing value by systematically curating this site by the domain’s relevant keywords. Explore our content network – you can advertise on each or rent vs. buy the domain. Buy@TLDtraders.com | Skype: TLDtraders | +1 (475) BUY-NAME (289 – 6263). Thousands search by this site’s exact keyword domain name! Most are sent here because search engines often love the keyword. This domain can be your 24/7 lead generator! If you own it, you could capture a large amount of online traffic for your niche. Stop wasting money on ads. Instead, buy this domain to gain a long-term marketing asset. If you can’t afford to buy then you can rent the domain.

About Us
We are Internet Investors, Developers, and Franchisers – operating a content network of several thousand sites while federating 100+ eCommerce and SaaS startups. With our proprietary “inverted incubation” model, we leverage a portfolio of $100M in valued domains to impact online trends, traffic, and transactions. We use robotic process automation, machine learning, and other proprietary approaches to power our content network. Contact us to learn how we can help you with your online marketing and/or site maintenance.

1 2

Share